thưởng tết 2016

Cập nhập tin tức thưởng tết 2016

Hà Nội thưởng Tết chỉ 450 ngàn

Mức chênh lệch hơn 200 lần với mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng và thấp nhất 450 ngàn đồng, đều của khối doanh nghiệp FDI.

Thưởng Tết 2016: Doanh nghiệp còn phải nghĩ

Khối FDI khá rủng rỉnh còn doanh nghiệp trong nước chưa thể chốt phương án thưởng Tết.