Thường trực Chính phủ

Cập nhập tin tức Thường trực Chính phủ

Tuyệt đối tránh cơ chế xin - cho khi đưa các dự án vào Quy hoạch điện 8

Thường trực Chính phủ yêu cần làm rõ căn cứ pháp lý về danh mục các dự án dự phòng trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8; chỉ đưa vào kế hoạch các nội dung đầy đủ căn cứ pháp lý, tuyệt đối tránh việc thực hiện tùy tiện và cơ chế xin - cho.

Kích cầu tiêu dùng, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thủ tướng nhất trí các giải pháp về tăng tiêu dùng hộ gia đình, yêu cầu đẩy mạnh giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Không phải ép sản xuất bằng mọi giá để thua lỗ

Chủ trì họp Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng sản xuất phải gắn liền với hiệu quả.