Thượng úy mất liên lạc

Cập nhập tin tức Thượng úy mất liên lạc

Thượng úy quân đội bất ngờ trở về sau 23 ngày mất liên lạc

Sau 23 ngày mất liên lạc, chiều tối nay, Thượng úy Minh bất ngờ trở về giữa mưa lớn trong tình trạng sức khỏe yếu.