thủy điện Nậm Nơn

Cập nhập tin tức thủy điện Nậm Nơn

Nghệ An kiểm tra gấp vụ bội tín tiền giải phóng mặt bằng

Sau phản ánh việc 'bội tín tiền tỷ giải phóng mặt bằng thủy điện' Nậm Nơn, Bí thư huyện ủy Tương Dương (Nghệ An) đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện. 

Bội tín tiền tỷ giải phóng mặt bằng xây thủy điện

Hàng trăm gia đình nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng không như danh sách ký nhận ban đầu ở huyện Tương Dương, Nghệ An.