thuỷ điện Rào Trăng 3

Cập nhập tin tức thuỷ điện Rào Trăng 3

Xây nhà tưởng niệm các liệt sĩ đi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3

Khu nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ được đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng, xây dựng tại Tiểu khu 67 trên tuyến đường 71 dẫn vào thuỷ điện Rào Trăng.

Xây nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi vào cứu hộ Rào Trăng

Công trình nhà tưởng niệm tri ân 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm cứu nạn, cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 sẽ được xây dựng trên tuyến đường 71, nơi từng gắn liền với thảm hoạ thiên tai năm 2020.