thuỷ điện xả nước

Cập nhập tin tức thuỷ điện xả nước

Số lượng lớn cá nuôi lồng trên sông Bồ bỗng chết hàng loạt, trong đó, có nhiều con có trọng lượng lớn từ 5- 6kg.