thuyền điện

Cập nhập tin tức thuyền điện

Vì sao General Motors lại đầu tư hàng trăm tiệu USD vào lĩnh vực thuyền điện?

General Motors (GM) gần đây đã đầu tư 150 triệu đô la vào startup Pure Watercraft có trụ sở tại Seattle để sản xuất thuyền phao chạy bằng điện. Lý do đằng sau thỏa thuận hợp tác này là gì?

Vì sao General Motors đầu tư hàng trăm triệu USD vào lĩnh vực này?

General Motors (GM) gần đây đã đầu tư 150 triệu USD vào startup Pure Watercraft có trụ sở tại Seattle để sản xuất thuyền phao chạy bằng điện.