tịch thu phương tiện

Cập nhập tin tức tịch thu phương tiện

Không nhìn thấy cảnh sát, nhiều người phá luật

Phương pháp giám sát và điều hành giao thông hiện đại làm cho người tham gia luôn luôn cảm thấy bị giám sát khi tham gia giao thông, dù không hề nhìn thấy cảnh sát.

Có 'người quen', xe biển VIP là được nương tay?

Thượng tôn pháp luật là yếu tố căn bản nhất duy trì hiệu lực của pháp luật, giữ cho xã hội ổn định, phát triển lành mạnh.

Học nước ngoài cẩn thận “đau bụng uống… nhân sâm”

Khi tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, nên nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện, nhất là không chịu ảnh hưởng của một luận điểm đã định trước.

‘Xử’ lái xe say: Câu chuyện nước Mỹ

Cảnh sát có thể bắt lái xe, cẩu xe vì sự an toàn của hệ thống giao thông, nhưng phạt bao nhiêu, tù thế nào thì cảnh sát không có quyền. Đó là việc của tòa án.

"Thu phương tiện chỉ nên dùng trong tình huống đặc biệt"

"Giải pháp tịch thu phương tiện hay những giải pháp nghiêm khắc hơn luôn tồn tại trong hệ thống pháp luật ở rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên, những giải pháp như tịch thu phương tiện chỉ được áp dụng trong những tình huống đặc biệt".