Tiền chùa

Cập nhập tin tức Tiền chùa

Chủ tịch tỉnh hết thời chạy 'xin dự án'

Qua rồi thời một ông lãnh đạo tỉnh có thể dễ dàng “ký văn bản đề xuất trung ương hỗ trợ vốn” cho các dự án của tỉnh mình ngay cả khi các thủ tục cơ bản nhất về đầu tư vẫn chưa hoàn tất.

Nửa nghìn tỷ sắm xe công và con 'quan' chê vinh quang

Nước Việt có nổi những thước đo để góp phần xóa đi những bất công còn đang hiện hữu?