tiên học lễ hậu học văn

Cập nhập tin tức tiên học lễ hậu học văn

Mong đợi gì ở giáo dục 2017?

Những nhà giáo dục, quan tâm tới giáo dục trăn trở về ngành trong năm 2016, dự đoán những điểm mới trong năm 2017.

Nên bỏ khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn" khỏi trường tiểu học?

Việc treo khẩu hiệu trong trường học còn nhiều bất cập.