tiền khen thưởng chống dịch

Cập nhập tin tức tiền khen thưởng chống dịch

Tiền khen thưởng 40.000 người giúp TP.HCM chống dịch đã chi đến đâu?

Sở Y tế TP.HCM dự trù có 40.000 nhân viên y tế được khen thưởng trong đợt chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, các đơn vị gửi danh sách về chỉ khoảng 29.000 cá nhân.