tiền lãi

Cập nhập tin tức tiền lãi

Xài thẻ tín dụng, kinh nghiệm 1 lần ‘ngậm đắng nuốt cay’

Nhiều khách hàng đã “ngậm đắng nuốt cay” khi phải trả những khoản lãi và phí cao ngất sau khi mở thẻ tín dụng tại ngân hàng.

Nỗi cùng cực của người mẹ nuôi con ung thư máu

Có khi cháu phải dùng thuốc ngoài danh mục cả hơn chục triệu chúng tôi biết lấy ở đâu. Nợ cũ còn 25 triệu đồng mỗi ngày phải trả lãi 25 ngàn trả hoài trả hoài tiền lãi đến khi nào có tiền gốc trả mới hết”.