tiền ngân sách

Cập nhập tin tức tiền ngân sách

Du học sinh dùng tiền công đi không về: Kiện là đúng

Cách xử lý của Đà Nẵng là một tiền lệ tốt. Tuy nhiên, về lâu dài để những chương trình phát triển nguồn nhân lực như thế này có hiệu quả còn rất nhiều việc phải làm.