tiếng Anh bản ngữ

Cập nhập tin tức tiếng Anh bản ngữ

Giải pháp giúp trẻ hấp thu tiếng Anh theo cách tự nhiên

Kết hợp tư duy ESL- Dạy và học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và phương pháp liên môn CLIL, nền tảng tiếng Anh trực tuyến eKidEnglish giúp trẻ hấp thu ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời phát triển tư duy thông qua toán học, văn học, mĩ thuật...

Vì sao học sinh Vietschool tư duy tiếng Anh như người bản xứ?

Bộ giáo trình Wonders của NXB giáo dục top 3 thế giới McGraw-Hill kết hợp với phương pháp giảng dạy cá nhân hóa và môi trường học chuẩn Quốc tế là yếu tố tiên quyết tạo nên sự khác biệt của học sinh nơi đây.