Tiếng đêm

Cập nhập tin tức Tiếng đêm

TIẾNG ĐÊM

Bài thơ "Tiếng đêm" được chị Mai Hiền Xuân, giảng viên thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội phổ nhạc.

NGHE NHỮNG TÀN PHAI

Sáng nay, ừ sáng nay nhỉ/ Ngồi đan những ngón trang đài/ Chợt nghe trong từng khắc khoải/ Rưng rưng cả một tàn phai.