tiếng

Cập nhập tin tức tiếng

Những ngôn ngữ kỳ lạ nhất hành tinh

 Có những ngôn ngữ sắp bị tuyệt chủng, trong khi có những ngôn ngữ được sáng tạo chỉ để phục vụ một bộ phim…

Đầu năm lạ chuyện danh xưng

 Một lần tôi nhận được cái giấy của ngành nông nghiệp mời đến nhà nọ phòng kia họp bàn về L.M.L.M (lờ mờ lờ mờ). Chịu không thể luận ra được nội dung gì.