Tiếp tân

Cập nhập tin tức Tiếp tân

Dùng công quĩ tiếp khách: Không bữa trưa nào miễn phí

Tiếng Anh có câu nói: No Free Lunch, không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Khi nhận một ân huệ, một quà tặng của người khác, bao giờ điều ấy cũng đi kèm với một sự đáp lại.

Tiếp tân bệnh viện một tay đỡ bé sơ sinh bị rơi

Một nhân viên tiếp tân tại bệnh viện ở Teofilo Otoni, Brazil đã nhanh tay đỡ được em bé sơ sinh bị rơi khỏi nôi, ngay trước mắt người đàn ông mới lên chức bố.