tiết kiệm tiền nghỉ hưu

Cập nhập tin tức tiết kiệm tiền nghỉ hưu

U50, mua đủ 3 căn nhà yên tâm nghỉ hưu sớm

Kế hoạch đến năm 45 tuổi, ngoài 2 căn nhà chị đang sở hữu, vợ chồng chị phải tậu thêm 1 căn nhà nữa làm của dưỡng già, sau đó chị sẽ xin về hưu sớm.

Xong nhà lầu xe hơi, 40 tuổi lo tích tiền dưỡng già

Sau khi mua nhà và tậu xe hơi, anh Huân bắt đầu để riêng ra 8 triệu đồng/tháng vào tài khoản tiết kiệm tự động để 20 năm sau, khi nghỉ hưu vợ chồng anh có khoản tiền trên 4 tỷ đồng dưỡng già.