tiêu hao năng lượng

Cập nhập tin tức tiêu hao năng lượng

Tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp Việt Nam cao gấp 1,6 lần khu vực

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết năng lượng tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm của Việt Nam hiện đang cao hơn khoảng 1,3 đến 1,6 lần so với các nước trong khu vực và cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển.