tiêu huỷ thuốc

Cập nhập tin tức tiêu huỷ thuốc

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc: Cục Dược khẳng định không sai

Cục Quản lý dược khẳng định, việc cấp phép nhập khẩu thuốc Tasigna được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế.