tiêu thụ tiền giả

Cập nhập tin tức tiêu thụ tiền giả

Sang TQ mua hơn 200 triệu tiền giả về tiêu thụ

Các đối tượng khai nhận mua số tiền giả tại Trung Quốc với giá khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam, đem về nước tiêu thụ.

Mua 200 trăm triệu tiền giả từ TQ về tiêu thụ

Mua 200 triệu đồng tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng từ Trung Quốc, Oanh ‘phân phối’ cho các đối tượng mang đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh trong cả nước.