Tiger Scale

Cập nhập tin tức Tiger Scale

Muốn phá đảo game phải dùng...mặt trăng thật

Hãng phát triển hy vọng Spider: Rite of the Shrouded Moon sẽ xóa nhòa ranh giới giữa game và đời thực.