tìm đường

Cập nhập tin tức tìm đường

Sinh viên phát triển ứng dụng “trợ lý ảo” hiểu tiếng Việt

Trợ lý ảo (VAV) cho người Việt là sản phẩm của nhóm tác giả gồm các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.