tín dụng chính sánh

Cập nhập tin tức tín dụng chính sánh

Cuộc sống cải thiện nhờ “chính sách hay”

Nhờ có “Chính sách hay” mà kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng cao góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm đáng kể so với mục tiêu đề ra.