Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ

Cập nhập tin tức Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ

'Văn hóa không thể đi sau mà phải đi ngang với phát triển kinh tế'

"Văn hóa không thể đi sau mà phải đi ngang với phát triển kinh tế. Vì kinh tế còn có quy luật riêng, còn văn hóa thì rất khó" Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói.

10 sự kiện Văn hoá - Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2016

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt, thiết lập kỷ lục tại Olympic Rio 2016 qua thành tích thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh,...lọt top 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2016.