tin xấu độc

tin tức về tin xấu độc mới nhất

Đẩy mạnh thông tin chính thống để “miễn dịch” với thông tin xuyên tạc trên mạng xã hộiicon
Góc nhìn04/12/20200

Đẩy mạnh thông tin chính thống để “miễn dịch” với thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Báo chí là nguồn thông tin chính thống cần được đẩy mạnh tạo ra niềm tin, sức 'miễn dịch' người dân trước tin xấu, độc.