tin xuyên tạc

Cập nhập tin tức tin xuyên tạc

Đưa tin sai về SCB và Vạn Thịnh Phát trên Facebook, 4 cá nhân bị mời lên làm việc

Lợi dụng mạng xã hội đưa tin xuyên tạc về Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, 4 người tại TP.HCM bị mời lên làm việc.