tin xuyên tạc

Cập nhập tin tức tin xuyên tạc

Lợi dụng mạng xã hội đưa tin xuyên tạc về Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, 4 người tại TP.HCM bị mời lên làm việc.