tính chất

Cập nhập tin tức tính chất

Truyện mang tính chất bạo lực cao

Món nợ này không trả tao quyết không làm người.