Trong những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động. Qua đó, cổ vũ, động viên Nhân dân phát huy nội lực, phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng An là xóm thuần nông, gồm 4 dân tộc anh em Mường, Kinh, Thái, Nùng cùng chung sống, trong đó người Mường là chủ yếu chiếm 97%. Thực hiện tốt CVĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, nhân dân Đồng An đã biết phát huy lợi thế về đất đai, thiên nhiên để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đến nay mới đạt 15 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hô nghèo giảm còn 8%. Hưởng ứng phong trào thi đua “Lương Sơn chung sức xây dưng nông thôn mới”, hàng năm nhân dân trong thôn đã huy động mỗi khẩu đóng góp 100 nghìn đồng để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi ở địa phương.

 

Đến nay, thôn đã đóng góp được trên 170 triệu đồng, 80 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ 40 triệu đồng để làm 331 mét đường bê tông; các hộ đã hiến trên 2.800 mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường giao thông và công trình Nhà văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện khác luôn được nhân dân trong thôn quan tâm thực hiện. 

{keywords}
Sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân là một trong những yếu tố, nguồn lực quan trọng để huyện Lương Sơn vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng quê hương đổi mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; qua đó đã vận động được nguồn lực xã hội khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà ĐĐK cho người nghèo.

Trong những năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã vận động ủng hộ giúp đỡ người nghèo được trên 1,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, MTTQ huyện xây 87 nhà ĐĐK; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người dân hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên tín chấp với các ngân hàng, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo sinh kế giúp các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,37%. Phát huy dân chủ ở cơ sở, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đồng thời tham gia công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền cũng như tìm cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trong cả nước gây nhiều hậu quả nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội. Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 28/5 - 15/9/2021, tổng số tiền ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của huyện được trên 3,2 tỷ đồng. MTTQ huyện đã phân bổ kinh phí mua vật tư, trang thiết bị y tế, hỗ trợ các lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát... Những gian hàng 0 đồng, những suất ăn nghĩa tình thắm đượm tình đồng chí, đồng bào giữa mùa dịch là động lực quan trọng giúp Lương Sơn vững vàng trong khó khăn của dịch bệnh, vươn lên phát triển vững mạnh.

Ông Hoàng Thế Quỳnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết: MTTQ các cấp trong huyện không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động. Qua đó, cổ vũ, động viên Nhân dân phát huy nội lực, phát triển SX-KD, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân là một trong những yếu tố, nguồn lực quan trọng để huyện vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng quê hương đổi mới. Những dấu ấn quan trọng huyện đạt được trong những năm qua là nhờ phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, kinh nghiệm vượt khó của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân cùng đồng tâm, góp sức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, MTTQ các cấp tích cực tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua "Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng NTM” gắn với 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” lan tỏa rộng lớn, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân.

Trong 10 năm, toàn huyện huy động sức dân được hàng trăm tỷ đồng; trên 70.200 công lao động, hiến gần 33.790 m2 đất, hàng trăm tấn xi măng; bê tông hóa trên 100 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa hàng trăm km kênh mương nội đồng. Nhân dân tích cực thực hiện dồn điền, đổi thửa, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu...

Vân Anh
Ảnh: Đàm An