tinh giảm biên chế

Cập nhập tin tức tinh giảm biên chế

Bản tin sáng 04/6: Một cổ phiếu tăng vọt hơn 400%, bất động sản 'dậy sóng'

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp sáng 04/6 gồm các tin chính sau: Những cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế. Một cổ phiếu tăng vọt hơn 400%, bất động sản 'dậy sóng'. Thị trấn cấm trẻ em dùng điện thoại cho tới khi học cấp 2.

Quảng Nam chi gần 70 tỷ cho 370 người nghỉ hưu trước tuổi

Tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021 với 391 người, trong đó 370 người thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi và 21 người thôi việc ngay.

Chi lương cho bộ máy trung ương năm nay hơn 20.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, năm 2021, dự toán tổng chi quỹ lương hành chính của các bộ ngành, cơ quan trung ương hơn 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với thời điểm năm 2017. 

Có nên nghỉ hưu trước tuổi?

Những lao động sức khỏe đã quá yếu, không đảm bảo cho công việc hoặc bị suy giảm khả năng lao động nên cân nhắc nghỉ hưu trước tuổi nếu đủ điều kiện hưởng mức lương tối đa khi đã đóng đủ số năm BHXH theo quy định.

Giáo viên giỏi bị ung thư, hiệu trưởng tự ý cắt hợp đồng

Một giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua cấp thành phố mắc bệnh hiểm nghèo vừa bị dừng hợp đồng.

Chậm tinh giản bộ máy là tự gây khó chính mình?

Một cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai hiệu quả sẽ trở thành lực đẩy mạnh mẽ cho sự đồng bộ của đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ ủng hộ TP.HCM sáp nhập quận

Bộ Nội vụ cho biết ủng hộ TP.HCM và các địa phương khác sáp nhập quận, các đơn vị hành chính để tinh gọn bộ máy.