tính huống nguy hiểm

Cập nhập tin tức tính huống nguy hiểm

Đang lưu thông trên đường, một người đàn ông đi xe máy bị một tấm ván bất ngờ bay ra khỏi xe tải và đập vào đầu.