tình mơ

Cập nhập tin tức tình mơ

TÔI MƠ

Tôi mơ... Giật mình khoé mắt loang/ Kỷ niệm xa lắc bỗng rộn ràng/ Mấy ai nhớ về thuở xưa ấy?/ Gom nhặt ký ức lòng xốn xang!

Thuyền yêu!

Dang tay ôm cả trời mây/ Mơ thuyền cập bến chung xây mộng vàng/ Sao sa khoé mắt lưng tràn/ Trăng lam rủ bóng nát tan cõi lòng!