tính năng Cấm Chọn Hộ trong LMHT

Cập nhập tin tức tính năng Cấm Chọn Hộ trong LMHT

Tính năng cực bựa trong LMHT sắp xuất hiện: Cấm Chọn Hộ

Fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại sẽ rất sớm thôi, được trải nghiệm chế độ chơi siêu bựa: Cấm Chọn Hộ.