tính năng đầu hàng sớm trong LMHT

Cập nhập tin tức tính năng đầu hàng sớm trong LMHT

LMHT: Tính năng Đầu Hàng Sớm – Đấu lại đã có mặt trên máy chủ PBE

(GameSao) - Ngoài ra còn có các tính năng khác đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE và sẽ xuất hiện trong thời gian tới tại máy chủ chính thức.