tính năng hack trong Watch Dogs

Cập nhập tin tức tính năng hack trong Watch Dogs

Mất bao công sức để xây dựng được tính năng...hack trong Watch Dogs

Một đoạn clip gameplay mới được Ubisoft giới thiệu dành cho Watch Dogs 2 tập trung vào tính năng hack.