tính năng Player Growth trong FIFA Online 3

Cập nhập tin tức tính năng Player Growth trong FIFA Online 3

FIFA Online 3 Việt Nam chuẩn bị tiến hành cập nhập tính năng mới Player Growth và thẻ mùa giải EC cũng sẽ xuất hiện trong Giao dịch 3.0.