tính năng Tự Chọn Tất Cả

Cập nhập tin tức tính năng Tự Chọn Tất Cả

LMHT sắp cập nhật thêm tính năng cực HOT: "Tự chọn Tất Cả"

Mới đây, Riot tiếp tục đưa ra những chi tiết rõ ràng hơn về kế hoạch xếp hạng năm 2017.