tính năng voice chat trong Overwatch

Cập nhập tin tức tính năng voice chat trong Overwatch

Tính năng voice chat đã chính thức xuất hiện trong Overwatch

(GameSao.vn) - Ngày hôm nay Blizzard thông qua Twitter Bắc Mỹ tuyên bố, chính thức đưa ra chức năng chat voice có tên “Blizzard Voice”.