tính nhẩm

tin tức về tính nhẩm mới nhất

Trẻ em nên tiếp tục tính toán bằng ngón tayicon
Khoa học04/05/20190

Trẻ em nên tiếp tục tính toán bằng ngón tay

Gần như mọi trẻ em đều học cách tính toán bằng ngón tay. Nhưng theo thời gian, các bài toán trở nên phức tạp hơn, thế nên tính toán bằng ngón tay hiếm khi được sử dụng, hoặc bị coi là biểu hiện của tư duy chậm chạp.