tổ chức phi chính phủ

Cập nhập tin tức tổ chức phi chính phủ

Những tổ chức góp phần định hình chính sách đối ngoại của Mỹ

Trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ, vai trò quan trọng hàng đầu thuộc về Tổng thống và Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng: Quan trọng nhất là làm những gì có lợi cho người dân

Thủ tướng yêu cầu học tập cách làm của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khi những dự án của họ triển khai mang lại lợi ích thiết thực cho dân.