tô huỳnh phúc

Cập nhập tin tức tô huỳnh phúc

Công dân trẻ tiêu biểu 11 tuổi mơ làm giáo viên

Tô Huỳnh Phúc, 11 tuổi, học sinh lớp 6A trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM được được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016.