tố tụng

Cập nhập tin tức tố tụng

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai lại can thiệp hoạt động kiểm sát

Không chỉ ký văn bản can thiệp vào hoạt động của tòa án, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Đặng Phan Chung còn ký văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh với những yêu cầu tương tự.

Toà đưa cả người chết vào tham gia tố tụng

Tòa liên tiếp đưa người đã chết vào tham gia tố tụng với tư cách “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”.

Một góc nhìn về vụ thảm sát Bình Phước

Quyền giả định vô tội đưa ra những đòi hỏi nào liên quan đến việc đảm bảo quyền này trên các phương tiện thông tin đại chúng?