toán logic

Cập nhập tin tức toán logic

Thử trí bằng bài toán nói dối – nói thật

Bài toán nói dối - nói thật hay còn gọi là bài toán Knights và Knaves là một dạng toán logic. 

Bài toán đảo lộn giá trị khiến người giải đau đầu

Một bài toán đặt giả thiết khiến giá trị của những con số mà bạn được học trở lên rối tung.