Ngày 22/7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên kí ban hành Chỉ thị tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Mục tiêu là nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiếm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao.

Xem Toàn văn Chỉ thị của Bí thư Thành ủy TP.HCM về tăng cường thực hiện Chỉ thị 16.