tốc độ tăng trưởng

Cập nhập tin tức tốc độ tăng trưởng

Quốc hội thông qua mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 7.500 USD vào năm 2030

Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Agribank- tốc độ tăng trưởng thanh toán tại EDC/POS cao nhất 2014

Mới đây, tại Lễ trao giải Visa VietNam 2014 Client Awards diễn ra ngày 27/11/2014, Agribank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh “Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán tại EDC/POS cao nhất năm 2014”