TOD Heroes

Cập nhập tin tức TOD Heroes

(GameSao) - Chưa có thêm Chim Yêu xuất hiện trong chương trình, các game Bluebird với nhiều câu chuyện Anh hùng cứu Mỹ nhân và các Anh hùng cứu thế giới khác hứa hẹn mang nhiều tính giải trí và giảm stress cho người dùng khối văn phòng.