tội hối lộ

Cập nhập tin tức tội hối lộ

Quan tham phá nát thành phố, nuôi bồ hàng tá

Trong khi Cừu Hòa tham nhũng trong quy hoạch xây dựng, phá nát thành phố, thì Vũ Trường Thuận lại nhận hối lộ hàng tỷ, nuôi hàng tá bồ nhí...

Quan chức ngoại giao TQ đầu tiên sa lưới vì ăn hối lộ

Trợ lý bộ trưởng kiêm Vụ trưởng lễ tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa bị lập hồ sơ điều tra tội nhận hối lộ.

Quan tham công khai quỳ lạy thày cúng giữa đường

Khi "đại sư" Vương Lâm đi máy bay tới, Chu Minh Quốc đã ra tận sân bay đón và quỳ lạy ngay trước mặt mọi người.