tồi tệ

Cập nhập tin tức tồi tệ

Sakura, Bulma, Lucy Heartfilia...được xem là những nữ nhân vật chính thất bại trong thế giới của anime/manga vì luôn phiền nhiễu, gây ức chế và ...bất tài vô dụng.