tối ưu trải nghiệm

Cập nhập tin tức tối ưu trải nghiệm

ABBank tối ưu trải nghiệm khách hàng và nhân viên trong đại dịch

Năm 2021, nhờ chiến lược đầu tư tập trung vào chuyển đổi số từ sớm, ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) kịp thời xây dựng nền tảng công nghệ linh hoạt để hỗ trợ bộ máy thích ứng với nhu cầu hoạt động mới dưới tác động của đại dịch.