- Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thông điệp của tập thể lãnh đạo Đảng gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm.

CLICK ẢNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT VỀ CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 12:

{keywords}

Thay mặt Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12, với tình cảm cá nhân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu các ủy viên khóa 12 vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân và đất nước.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Chúng tôi nhận thấy đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là để vượt qua không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước”.

Tổng bí thư nhấn mạnh, những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đặc biệt trong đó có sự đóng góp to lớn, quan trọng của các ủy viên Ban chấp hành TƯ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 11.

“Ban chấp hành TƯ khóa 12 xin trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí, và chân thành cảm ơn các đồng chí về những đóng góp to lớn đó. Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp hơn nữa cho Đảng, nhân dân và đất nước”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư cho hay, Ban chấp hành TƯ khóa 12 “xin hứa trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân rằng: Tập thể Ban chấp hành TƯ khóa 12 sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, gắn kết tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

“Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng”, Tổng bí thư nói.

Ban chấp hành TƯ khóa 12 cầu thị nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể qua các thời kỳ, của các cơ quan, ban ngành, địa phương, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng

Đại hội 12 cũng đã thông qua chủ đề, mục tiêu tổng quát phát triển đất nước cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng.

Đáng chú ý trong đó có những chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm: 6,5-7%, thu nhập GDP bình quân đầu người đến 2020 đạt 3200-3500 USD.

{keywords}

Bội chi ngân sách đến 2020 còn 4% GDP. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân còn 1-1,5%/năm. Đồng ý đến năm 2020 có  95% cư dân thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Đại hội cũng đồng ý không bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng khóa 11 và giao BCH TƯ Đảng hướng dẫn quy định cụ thể, tăng cường kiểm tra giám sát.

Nhân sự chủ chốt của Đảng khóa mới

Trước đó, tại Đại hội, ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ.

{keywords}

{keywords}{keywords}

Các tân ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng ra mắt
Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên không chính thức.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành TƯ khóa 12 đã bầu số 19 ủy viên Bộ Chính trị bầu đủ 1 lần gồm các ông bà: Nguyễn Phú Trọng, Trương Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Phạm Minh Chính, Hoàng Trung Hải, Vương Đình Huệ, Đinh Thế Huynh, Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Võ Văn Thưởng, Trần Quốc Vượng.

Hội nghị thống nhất cao bầu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Ban chấp hành TƯ khóa 12 và phân công Ban Bí thư gồm 3 ông: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hoà Bình.

Bầu UB Kiểm tra TƯ 21 người và ông Trần Quốc Vượng làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ.

Xuân Linh - Thủy Chung - Ảnh: Phạm Hải